Пазари:

up Хлебна пшеница МАТИФ

up Царевица МАТИФ

up Фуражна пшеница Лондон

up Рапица МАТИФ

down Пшеница CBOT

down Царевица CBOT

down Соя CBOT

down Соев шрот CBOT

up Лек суров Петрол

down EUR / USD

up USD / BGN

up Пивоварен ечемик МАТИФ

up Соево масло CBOT

up Канола - Канада (ГМО рапица)

down Злато

up Дау Джоунс DJIA

up DAX Европа

up NIKKEI - Япония

up Пшеница ФОБ Руан Франция

up Рапица ФОБ Франция

up Слънчоглед ФОБ Франция

down Царевица ФОБ Бордо

down Пшеница 12.5% ФОБ Русия

down Царевица ФОБ Украйна

down Царевица ФОБ Бразилия

up Ечемик ФОБ Руан

Виж по-подробно »

Права за ползване

(1) Въведение

Тези условия за ползване регламентират използването на  уебсайта ни http://www.agroportal.bg/  наричан по долу „уеб сайт“ или само „сайт“. Чрез използването на нашия сайт, Вие приемате тези условия за ползване в пълен размер. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, или с която и да е част от тези условия, Вие не трябва да използвате нашия сайт.

Ако заплатите абонамент за нашия уеб сайт, Вие приемате и изрично се съгласявате с тези условия за ползване.

(2) Авторски права

Освен ако не е посочено друго, ние http://www.agroportal.bg/  притежаваме правата върху интелектуалната собственост в рамките на сайта и на всички материали (статии, графики, таблици и прочие) на него. При условията на Закона за авторското право, всички тези права на интелектуална собственост, са запазени.

Вие можете да гледате, изтегляте и запазвате материали от сайта ни само за Ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени по-долу.

(3) Достъп до секцията за абонати

Достъпът до секцията за абонати, изпращаните материали (анализи, обзори и т.н.) по електронна поща и всички други платени услуги предоставяни от уебсайта е индивидуално. В този смисъл, за индивидуални абонаменти извършени по общия ред се забранява предоставянето на потребителско име/парола за достъп на трети лица, служители, членове на сдружения и асоциации. Групов абонамент за ползване от членове на браншови организации, служители в институции, фирми се договаря индивидуално.

В допълнение към гореизложеното при използването на уебсайта Вие Не трябва да:

(А) публикувате, преиздавате или препечатвате по какъвто и да е било начин материали от уебсайта (включително по е-мейл и/или на друг сайт);

(Б) да продавате, отдавате под наем или под лиценз каквато и да е част от материалите на сайта;

(В) показвате никакви материали от сайта ни публично;

(Г) да възпроизвеждате, дублирате, копирате или по друг начин да използвате материали от нашия уебсайт;

(Д) да редактирате или изменяте по какъвто и да е начин  материали на интернет страницата ни; или

(Е) разпространявате материали от този сайт, с изключение на съдържанието, специално и изрично предоставено на разположение за разпространение.

(3) Допустимо използване

Освен ако не сте платен абонат, вие не трябва да влизате или да се опитвате да получите достъп до тези части на уеб сайта ни, които са ограничени само за платените ни абонати.

Вие не трябва да използвате нашият сайт по никакъв начин, който причинява или може да причини увреждане на уебсайта или намаляване на наличието или достъпността на интернет страницата; или по някакъв начин, който е незаконен, измамен или вреден, или във връзка с всякакви незаконни, измамни или вредни цели или дейности.

Вие не трябва да използвате нашия сайт, за да копирате, съхранявате, приемате, предавате, изпращате, употребявате, публикувате или разпространявате материал/и, който се състои от (или е свързан с) всякакъв проследяващ софтуер, компютърен вирус, троянски кон, червей, руткит или друг злонамерен софтуер.

Вие не трябва да се извършвате каквито и да е систематични или автоматизирани дейности по събиране, запазване, съхраняване или обработване на данни (включително, но без ограничение) при или във връзка с използването на нашия сайт, без нашето изрично писмено съгласие.

Вие не трябва да използвате нашия сайт, за да предавате или изпращате непоискани търговски съобщения.

Вие не трябва да използвате нашия уебсайт за всякакви цели, свързани с маркетинг или реклама, без нашето изрично писмено съгласие.

(4) Абонаменти

В настоящите условия "абонамент" означава право на достъп до зоните с ограничен достъп на нашия уебсайт, описани в този раздел, а "абонат" означава лице, което има такова право по силата на настоящия раздел 4.

Достъпът до определени области на нашия уебсайт е ограничена само за абонатите. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до определени области на нашия уебсайт, или върху целият сайт, по наша преценка.

Вие може да станете наш абонат след извършване на долните три стъпки:

1. Изпращане (за нови абонати) или потвърждаване (за стари) на заявка за абонамент по е-мейл или телефон

2. Заплащане на абонаментната такса за избрания период в зависимост от степента Ви на достъп

3. Получаване на потвърждение за заплатен абонамент

Вие ще имате възможност да идентифицирате и коригирате грешки във входните данни преди да поръчате вашия абонамент като сайта няма да позволи неправилно плащане да бъде обработено без на абонатът ще бъде дадена възможност да прегледа, провери и потвърди, че всички входни данни са верни преди процеса на записването да е завършен и утвърден.

Таксата за абонамент е посочена на интернет страницата ни без ДДС.

Запазваме си правото да променяме таксата за абонамент без предупреждение, като публикуваме новия й размер на сайта. Въпреки това, тези промени няма да се отразят за абонаменти, които са вече платени. Запазваме си правото да прилагаме индивидуална ценова политика, както и да отказваме абонамент по свое усмотрение и без ангажимент да предоставяме обяснения за това.

Вашият абонамент ще бъде активиран автоматично, след като получим потвърждение, че абонаментната такса е заплатена. Абонаментът Ви ще продължи за съответния период, при спазване на условията за предсрочно прекратяване в съответствие с тези условия за ползване.

Всеки регистрирал се потребител/абонат сам избира своето потребителско име и парола, за да се даде възможност на всеки да има достъп до зоните с ограничен достъп на нашия уебсайт. Задължение на потребителите/абонатите е да пазят своето име и парола в тайна.

По време на тестовия период(за тестващите) или периода на абонамента си, Вие ще бъдете в състояние да имате достъп, използвайки потребителското си име и парола, които сте си избрали.

(5) Генерирано от потребителя съдържание

При тези условия за ползване, "Вашето потребителско съдържание" означава материал (включително без ограничение на текст, изображения, аудио материали, видео материали и аудио-визуални материали), които качвате и/или изпращате на нашия сайт, независимо с каква цел.

Вие ни предоставяте световни, неотменими, изключителни и безвъзмездни права да използваме, възпроизвеждаме, адаптираме, публикуваме, превеждаме и разпространяваме вашето потребителско съдържание в съществуващите или бъдещи медии.  Също така Вие ни предоставяте правото на преотстъпване на лиценза на тези права, както и правото да се предяви иск в случай на нарушение на тези права.

Вашето потребителско съдържание не трябва да е незаконно или нелегално, както и да не нарушава законните права на трети лица, и не трябва да е в състояние да породи правно действие, независимо дали срещу вас или нас или трето лице (във всеки случай по силата на приложим закон).

Вашето потребителско съдържание (и публикуването му в нашия сайт) не трябва да:

(А) бъде клеветническо или злонамерено фалшиво;

(Б) бъде нецензурно или неприлично;

(В) нарушава авторски права, морално право, правото върху марка, промишлен дизайн или злоупотреба с друго право на интелектуална собственост;

(Г) да нарушават правото на доверие, право на неприкосновеност на личния живот, или правото по силата на законодателството за защита на данните;

(Д) представлява небрежен съвет или съдържа изявление за някаква небрежност;

(Е) представлява подбуждане към извършване на престъпление;

(Ж) да подбужда към расова или религиозна омраза

 (З) да бъде в нарушение на договорни задължения, дължими на всяко лице;

(И) изобразяват насилие;

(К) е порнографско или със сексуален характер;

(Л) да бъде невярна, неточна или подвеждаща;

(М) да  съдържа никакви инструкции, съвети или друга информация, които биха могли да бъдат приети, като подтикване към причиняване на физическа болка, заболяване, нараняване или смърт, или всяка друга загуба или повреда;

(О) представляват спам;

(Р) е оскърбително, измамно, заплашително, обезпокоително или заплашително, предизвикващо омраза и/или дискриминиращи 

Вашето потребителско съдържание трябва да бъде подходящо и приемливо на общоприетите стандарти на етикет и поведение в интернет.

Вие не трябва да използвате нашия сайт, за да се свързвате с други  сайтове или уеб страници, съдържащи материали, които, ако бъдат публикуван на нашия сайт ще са в нарушение на разпоредбите на тези условия за ползване.

Вие не трябва да публикувате такова съдържание на сайта ни, което някога е било или би могло да бъде обект на каквито и да било законови преследвания или съдебни производства във връзка или по повод на други подобни жалби.

Ние си запазваме правото да редактираме или премахнем всеки материал качен на нашия сайт или съхраняван на сървърите ни, който е в нарушение на горните изисквания.

Независимо от нашите права в рамките на тези Условия за ползване по отношение на потребителското съдържание, ние не се задължаваме да следим за публикуването на такова неподходящо съдържание.

(6) Ограничени гаранции

Ние гарантираме на абонатите, че абонаментната услуга, ще бъде предоставена с необходимата грижа и умение, и че ще използваме всички разумни усилия, за да се запази достъпността на интернет страницата (при условията на планирана поддръжка на сайта ни) по време на срока на абонамента.

Вие се съгласявате, че част от информацията, публикувана на този сайт е представена от страна на потребителите, и че ние обикновено не преглеждаме, одобряваме или редактираме тази информация. Ние не гарантираме изчерпателността или точността на информацията, публикувана на този сайт.

До максималната степен, позволена от приложимото право, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия по отношение на този уеб сайт и използването на този уебсайт.

(7) Ограничения и изключения на отговорността

До степента, в която информацията на сайта и услугите на интернет страницата се предоставят безплатно за всички  ние не носим отговорност за загуби или щети от всякакъв характер.

Ние няма да носим отговорност пред вас по отношение на загуби произтичащи от всяко събитие или събития извън нашия контрол.

Ние няма да носим отговорност към Вас във връзка с каквито и да било вреди върху бизнеса, включително (и без ограничение) загуба или намаление на печалба, доходи, приходи, употреба, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности и добра воля.

Ние няма да носим отговорност пред вас по отношение на всяка загуба или повреда причинена от технически проблем в нашата база данни или софтуер.

Ние няма да носим отговорност към Вас във връзка с всякакви специални, непреки или последващи загуби или щети.

Вие приемате, че ние имаме интерес да ограничаваме личната отговорност на нашите работници и служители. Имайки в предвид горното, вие приемате, че ние сме организация с ограничена отговорност и се съгласявате, че няма да повдигате искове лично срещу отделни работници или служители, по отношение на каквато и да било загуби или повреда във връзка с уебсайта ни или тези условия за ползване. 

Вие се съгласявате с публикуването на коментари, мнения и / или предложения, свързани с вас от други хора, на нашия уебсайт. Вие се съгласявате, че такива коментари, мнения и / или предложения могат да бъдат критични или клеветнически или по друг начин незаконни; и Вие се съгласявате, че няма да ни държите отговорни по отношение на всички такива коментари, мнения и / или обратна връзка, независимо от това дали ние сме наясно или е трябвало да знаем за такива коментари, мнения и / или обратна връзка.

(8) Обезщетение

С настоящото Вие се задължавате да ни обезщетите за всякакви загуби, щети, разходи, пасиви и разходи (включително и без ограничение за съдебни разноски и всякакви суми, платени от нас на трета страна при уреждане на иск или спор въз основа на становище на правните ни съветници), понесени или претърпени от нас, произтичащи от всяко нарушение от Ваша страна на някоя от разпоредбите на тези условия за ползване, или произтичащи от всякакви претенции, че сте нарушили някоя от разпоредбите на тези условия за ползване.

(9) Нарушения на тези условия за ползване

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите условия за ползване, ако нарушите тези Условия за ползване по някакъв начин, или ако имаме основателна причина да подозираме, че сте нарушили тези Условия за ползване по никакъв начин, ние можем:

(А) да ви изпрати едно или повече официални предупреждения;

(Б) временно да прекратим достъпа Ви до сайта;

(В) постоянно ви се забраним достъп до уеб сайта;

(г) да блокираме компютри използващи вашия IP адрес;

(Д) да се свържем с вашия доставчик на интернет услуги и поискаме те блокират достъпа ви до сайта;

(Е) да внесем съдебен иск срещу вас за нарушаване на тези условия;

(Ж) да спрем и / или деактивираме акаунта ви и / или

(З) заличим и / или редактираме някои или всички от генерираните от вас материали и съдържание.

Когато сме прекратили, забранили или блокирали достъпа ви до нашия сайт или част от него, вие не трябва да предприемате никакви действия, за заобикаляне на такова временно спиране, забрана или блокиране.

В допълнение към нашите права и средства за защита по-горе, ако абонат наруши тези условия за ползване по някакъв начин, или ако имаме основателна причина да подозираме, че абонатът е нарушил тези условия за ползване по някакъв начин, ние можем да прекратим абонамента на абоната. Когато сме прекратили абонамента ви по тази причина, или предприемем други действия срещу вас по този раздел, ние няма да възстановим, таксата за абонамент, която сте платили.

Ние можем също така да отменим абонамента ви с писмено предизвестие от 30 дни, без причина. Когато отменим абонамент по наше усмотрение, ние ще ви върнем парите пропорционално за периода на отказ използвайки наша методология на изчисление.

(10) Уебсайтове на трети страни

Нашият сайт съдържа връзки към други уеб сайтове, притежавани и експлоатирани от трети страни. Тези връзки не са препоръки. Ние нямаме контрол върху съдържанието на сайтовете на трети страни, и не носим отговорност за тях или за загуби или повреди, които могат да възникнат от използването им от ваша страна.

(11) Търговските марки

http://www.agroportal.bg/  и нашето лого     са търговски марки, принадлежащи на нас. Ние не даваме разрешение за използването на тези търговски марки, и използването им, може да представлява нарушение на правата ни.

Другите регистрирани и нерегистрирани търговски марки или услуги на интернет страницата ни са собственост на съответните им собственици. Освен ако не е посочено друго, ние не подкрепяме и не сме свързани с който и да е от притежателите им.

(12) Конкурси

От време на време можем да организираме конкурси, безплатно теглене на жребий и / или други промоции на нашия уебсайт. Те ще бъдат предмет на отделни условия, които ние ще направим достъпни за вас в зависимост от случая.

(13) Промени в условията

Ние може да променяме тези условия за ползване от време на време. Ревизираните правила за ползване ще се прилагат при използването на нашия уебсайт, считано от датата на публикуване на ревизираните условията за ползване на нашия уебсайт. Моля, проверявайте нашата страница редовно, за да сте сигурни, че сте запознат с текущата версия.

(14) Прехвърляне

Ние може да прехвърлим, заложим или по друг начин използваме нашите права и / или задължения по силата на тези условия за ползване, без да Ви уведомяваме или получим вашето съгласие - при условие, че, когато сте абонат и/или потребител, ние няма да прехвърляме нашите права и / или задължения по начин, който може да послужи като намаляване на гаранциите, които имате при тези условия за ползване.

Вие не може да прехвърляте, заложите или по друг начин да промените вашите права и / или задължения по силата на тези условия за ползване.

(15) Разделение

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се определи, като незаконна от съд или друг компетентен орган останалите разпоредби ще останат в сила. 

(16) Изключването на права на трети лица

Тези условия за ползване са в полза на вас и нас, и не са предназначени за възползване на всяка трета страна, или да подлежи на изпълнение от всяка трета страна. Упражняването на нашите и вашите права във връзка с тези условия за ползване не е предмет на съгласието на трето лице.

 (20) Нашите данни

Пълното име на нашата компания е: Агрикор ЕООД, а уеб адреса ни е:  http://www.agroportal.bg/ 

Нашият физически адрес е: България, Варна, 9002, ул. Петко Каравелов №22, партер

(21) Обработка на лични данни

За да направи използването на Интернет сайта www.agroportal.bg  по-удобно, Агрикор ЕООД се нуждае от определена, лимитирана лична информация за всеки свой посетител. Събирането на лични данни се налага с цел нормалната комуникация между Агрикор ЕООД, наличието на обратна връзка, и удостоверяването че лицето извършващо абонамент за сайта или ползващо услугите на Агрикор ЕООД е ототризирано за това. Сайтът уважава личните данни на потребителите и носи отговорност за запазване на тяхната поверителност. Агрикор ЕООДняма право да предоставя нито свободно, нито платено конфиденциална информация за своите потребители на трети лица.

Агрикор ЕООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до този сайт и абонаментите, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу:

 

Видове Информация, Която Събираме

Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашите имена, телефон, e-mail адрес.

Личните данни се обработват и ползват от Агрикор ЕООД при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.

Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

 

Начини на събиране на информация от потребителите

Един от начините, по които Агрикор ЕООД получава достъп до информация за потребителите, е чрез доброволно предоставяне от тяхна страна на имената и други данни. Източник на информация за посетителя са и т.нар. бисквитки (Cookies).

Същност на Cookies и начин на действие

Бисквитките представляват малки текстови файлове, локализирани в директориите на браузъра. Те се създават със зареждането на определен уебсайт. При всяко следващо посещение на същия уеб адрес, браузърът изпраща текстовия файл до сървъра на сайта. Бисквитките регулират начина на появяване на различни реклами, обяви, както и функционирането на елементите на сайта.

Разрешаване и деактивиране на файловете

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Бисквитките се управляват чрез настройките на браузъра. Различните браузъри използват различни начини за разрешаване и деактивиране на бисквитките, като опциите за тази цел обикновено се намират в менютата Tools или Options. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За повече информация вижте aboutcookies.org.

Причини Агрикор ЕООД да използва Cookies :

Използваме „бисквитки", за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ.

Благодарение на бисквитките, Агрикор ЕООД улеснява своите потребители при използване на сайта. Анализирането на данните от ежедневните посещения, вкл. чрез услуги като Google Analytics, позволява редица подобрения по отношение на комуникацията между сайта и посетителите. Например, Cookies дават възможност на потребителите да попадат основно на продукти и услуги, които съответстват на техните интереси

Възможно е обаче бисквитките да се използват за недобронамерени цели. Тъй като съхраняват информация за историята на търсенията и предпочитанията на потребителя, те могат да се използват за „шпионаж". Налице са обаче продукти, които успешно се справят с този проблем - при прилагане на съответните програми, те маркират бисквитките като подлежащи на изтриване.

С Кого Споделяме Вашата Информация?

Агрикор ЕООД не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.

Агрикор ЕООД може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на Агрикор ЕООД, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

 

Правила за сигурност на вашите лични данни

За Агрикор ЕООД сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри. Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си.

Използвайте сигурни пароли: Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола.

Агрикор ЕООД работи по начин целящ запазване на сигурността на потребителите на сайта в интернет пространството. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие. Преносът на информация в глобалната мрежа обаче винаги крие рискове. За най-добри резултати по отношение на сигурността е от значение и поведението на потребителя.

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате www.agroportal.bg  и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.

 

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

Използването на www.agroportal.bg  изисква предоставянето на определени лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например при  абонамент за услуга, използване на тестов периоа или извършвате запитване. Щ е бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)

 

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

 

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Право на информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на office@agroportal.bg. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.

 

Новини Цени и котировки Анализи Агро календар Обучения Времето Контакти Абонамент Зърноборса Права за ползване Sitemap

Agroportal.bg всички права запазени. Копиране на материали от сайта става само със съгласието на администратора и задължително прилагане на линк към agroportal.bg За връзка с екипа на Aгропортал:
тел.: 052 511 237; 0888 666401
office@agroportal.bg